čtvrtek 19. ledna 2023

Co jsem se naučila v roce 2022

Je tady další rok a s ním můj první letošní článek na docela vážné téma. Vlastně se týká duševního zdraví a celkovému přístupu k životu. Loňský rok byl krásný, naplňující, ale často komplikovaný a náročný. Ale každou situaci zažíváme proto, abychom se z ní učili. Proto tady jsme. V roce 2022 jsem se naučila hodně a o pár věcí se s vámi chci podělit. 1. Žít v souladu se svými záměry je důležitější, než splnění cíle
Pokud většinu času zůstáváme věrni svým záměrům a chováme se v souladu s nimi, žijeme spokojenější a naplněnější život. Sledovat pouze svoje cíle ve finále nepřináší takové uspokojení, i když si je splníme. Cílem je žít den co den tak, jak si přejeme a všechna drobná rozhodnutí dělat v souladu s tím, o co v životě usilujeme. Honba za cílem je zaměřená na to, co teprve bude a odvádí nás od naplněného života v přítomnosti. I kdybychom cíle nakonec nedosáhli, bude nás naplňovat už jen to, že žijeme v souladu se svými cíli každý den.

2. Kdykoli můžu začít znovu
Pokud jakkoli selžeme nebo sejdeme ze své cesty, můžeme kdykoli začít znovu. Místo odsuzování se, naříkání a hledání důvodů, proč se to stalo, můžeme situaci jenom přijmout, mít pro sebe pochopení a obrátit pozornost k tomu, co můžu udělat právě teď a na co mám sílu právě teď. Pokaždé se zastavit a začít jednoduše znovu. Je k tomu potřeba velká trpělivost a vytrvalost, ale důležité je slíbit si, že to se sebou nevzdám.

3. Mezi zážitkem a interpretací je rozdíl
Věci, které se nám dějí, jsou pouhé zážitky. To, jak si je sami interpretujeme je důvod, proč nám způsobují nepříjemnosti. Při prožívání negativních situací nemusíme hned vstupovat do děje. Můžeme si zkusit zážitku jen všimnout a nijak ho nehodnotit. Konflikty a vyhrocené situace vznikají jenom kvůli reakci naší mysli na daný zážitek. Co by se stalo, kdybychom zkusili mlčet, nedělat ukvapené závěry a situaci brát pouze jako zážitek, který právě prožíváme? 

4. Sebeútěcha je důležitá
Laskavost sama k sobě a schopnost poskytnout si útěchu, když to potřebujeme, je pro naše štěstí klíčové. Nemůžeme očekávat od našeho okolí, že nás bude uklidňovat a léčit, kdykoli to budeme potřebovat. Sami musíme být všímaví k našim potřebám sebeútěchy. Jen tak se časem naučíme jakým způsobem se uklidnit, když nás něco vyvede z míry. Je potřeba umět přijmout svoje chyby a brát věci tak, jak jsou. Pokud k sobě nejsme laskaví a nemáme se rádi, stane se to také součástí vztahu k našim blízkým.

5. Vděčnost je léčivá
Pokud se potýkáme s jakýmikoli problémy, vždy pomůže všímat si věcí, za které jsme vděční. Snadno se umíme zaměřovat na všechna  negativa a těžkosti, ale zapomínáme na drobnosti, ale i velké věci, které v životě máme a které nás dělají šťastné. Stejně tak pomáhá všímat si zázraků přírody, které nás každý den obklopují. Když prožíváme něco těžkého, vždy si můžeme všimnout, že je venku krásná obloha, duha, čerstvý vzduch, krásný měsíc, hvězdy. Uvědomění si, na jak zázračné planetě žijeme, pomáhá brát těžkosti s větším nadhledem.

6. Těžkostem není potřeba se bránit
Naše reakce na problémy a obtížné situace se projevuje na těle a často ho poškozuje (nadmíra stresu, špatný spánek, alkohol, izolace, špatná strava...). Proto je důležité svoje emoce přijmout, vědomě se uvolnit a nevzdorovat. Už při tomto kroku přijde okamžitá úleva. Těžkosti z našeho života nikdy nezmizí, jsou jeho součástí, musíme jen změnit přístup k nim. V těžkých časech je potřeba chovat se k tělu co nejlépe a trénovat, jak s těžkostmi žít, protože tu stále budou. Jediné, co můžeme, je pátrat po jejich smyslu.  

7. Nejsem hvězda svého filmu
Všechno, co se kolem děje, máme tendenci interpretovat, jakoby se to dělo nám. Nám se děje dopravní zácpa, nám někdo způsobuje nepříjemnosti, nám život komplikuje něčí nemoc, nám se stalo něco strašného. Máme pocit, že jsme středobodem každého zážitku, všechno si bereme osobně a přeceňujeme každou maličkost. Ten stejný problém, který prožíváme, by jiný jeho účastník vyprávěl úplně jinak. Ve svém životě hrajeme velkou a důležitou roli, ale celý film není jen o nás. Má mnohem složitější a komplikovanější děj, než jak ho vyprávíme my. Svět se točí. Ale ne kolem nás. Rok 2022 je u konce a je potřeba otočit list. Jak se bude vyvíjet váš další rok nezáleží na tom, co vás potká, ale jak k tomu budete přistupovat. Ať je vám tento text inspirací. 

*čerpáno z knihy Phillip Moffitt: Jak získat v životě klid a vyrovnanost