neděle 29. března 2015

Orthodox Easter Celebrations

Velikonoce neboli svátky jara se blíží. U nás v rodině jsme vždycky měli malou výzdobu, nabarvily jsme s mamkou vajíčka a nechaly jsme se od chlapů "zmlátit". Přiznám se, že Velikonoce v tomto duchu mně nikdy nic moc neříkaly.

zdroj: http://lent.goarch.org/

Protože ale s manželem milujeme Řecko a pro pravoslavné Řeky jsou Velikonoce největším svátkem v roce, napadlo mě, že vám napíšu pár zajímavostí o tom, jak slaví Velikonoce pravoslavní.
  • Pro výpočet pravoslavných Velikonoc se používá Juliánský kalendář, proto se většinou konají v jiném období, než je tomu v zemích s katolickou církví.
  • Velikonoční době předchází doba velkopostní (má šest nedělí) a během té se věřící připravují na slavnost vzkříšení Páně modlitbou, postem a přijetím svátostí.
  • Poslední velkopostní neděle se nazývá Květnou nedělí. Týden od Květné neděle do neděle paschální se nazývá Velký týden. Všechny dny v tomto týdnu od pondělí do soboty se nazývají velkými. Celý týden se konají bohoslužby a každý den je zasvěcen jinému tématu. 
  • O půlnoci ze soboty na neděli Paschy začíná Oslava vzkříšení Páně. Těsně před půlnocí se koná trojnásobný slavnostní církevní průvod, během kterého se zpívá radostná píseň o vzkříšení Krista. Po průvodu, tedy o půlnoci, následuje v chrámu paschální jitřní. Chrám je vyzdoben květinami a osvětlen, kněží mají na sobě nejsvětlejší a nejkrásnější roucha. Uprostřed chrámu leží ikona znázorňující Krista rozbíjejícího brány pekel a osvobozujícího spravedlivé, počínaje Adamem a Evou.
  • Následuje Paschální období, během kterého se pravoslavní křesťané navzájem zdraví slovy: "Kristus vstal z mrtvých". Samotná Pascha se slaví sedm dní. Týden po velikonoční neděli se nazývá Světlým týdnem a v jeho průběhu zůstávají dveře ikonostasu i mimo bohoslužby stále otevřeny na znamení toho, že Ježíšovým zmrtvýchvstáním nám jsou otevřeny dveře k Bohu.
  • Svátek Nanebevstoupení Páně připadá vždy na čtvrtek a slaví se 40. den po neděli paschální. Tímto svátkem končí paschální období.

zdroj: http://www.countryliving.com/

Co se týká konkrétně Řeků, ti na Velikonoce pečou jehněčí a jedí polévku Majiritsu, která se vaří z jehněčích vnitřností. Barví také vajíčka, ale pouze na červeno (jako symbol Kristovy krve). V zmíněné noci ze soboty si je s ostatními vyměňují a ťukají špičkami vajíček o sebe. Komu se vajíčko nerozbije, může si něco přát a bude mít štěstí celý rok. Tato vajíčka se také zapékají do mazance - tradiční pokrm Tsoureki.
Typické pro řecké Velikonoce jsou lampionové průvody. V Řecku se také traduje, že o Velikonocích by měl mít každý něco nového na sebe. Dříve to pro děti znamenalo většinou nové boty, ale dnes už je běžné se bohatě obdarovávat podobně jako na Vánoce. Hlavním rysem řeckých Velikonoc je ale stále hlavně hodování a radost v kruhu široké rodiny. Na zahradách a dvorcích se schází celá široká rodina u tradičního rožnění jehňat a kůzlat. Lidé se veselí, popíjí tsipuro, ouzo a retsinu. K tomu samozřejmě hraje hudba a voní jídlo, které je připraveno na bohaté tabuli. Řekové si prostě umějí život užít a radovat se z něj a stejně tomu je i u těchto svátků. V tu chvíli zapomenou na starosti, vzájemně si odpustí, tančí a zpívají. Slaví setkání se všemi svými blízkými a jsou šťastní. 

zdroje: 
www.rozhlas.cz/nabozenstvi
www.vtt.cz
www.objevterecko.cz

zdroj: http://www.sbs.com.au/
Doufám, že vám můj dnešní post přinesl něco nového, přestože se třeba o tuto oblast nezajímáte. 

Krásné Velikonoce! :)

Žádné komentáře:

Okomentovat